Back to Top

 


اتصل بنا

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات 
 

شارع جمال عبد الناصر –شبين الكوم – جمهورية مصر العربية  

                           
                                                                    
Gamal abdel-Nasser ST- Shebin Elkom 

 

Tel / 048/ 2318 007                   mob/01026466343                     Fax/ 048/2317538                      
 

        E_Mail:   ItCenter_Sys_2014@yahoo.com 

   facebook :

 

                                     مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات 

                 https://www.facebook.com/groups/1518294495118948/?fref=ts