Vice Dean for Education and Student Affairs

A. D. Khamis Mohamed Kamel Kaabary

Vice Dean for Education and Student Affairs

CV in Arabic


 Gentlemen agents college education and student affairs

From its inception until now

 1 - a. D. Salah El Din Abdel Salam El Shafei                            1981-1985

2 - a. D. Mohamed Salah El Khouly                                          1985-1988

3 -. D. El Amir Abbas Jaafar                                                    1988-1991,,

4 -. D. Mohamed Abdel Fattah al-Banna                                   1992-1995

5 -. D. Zaki El Shennawy Mohammed                                      1995-1996

6 -. D. Samir Hassan El Khashab                                          1996-1999,

7 -. D. Abdel Hamid Ahmed Nawar                                          1999-2002

8 - a. D. Ali Ibrahim Faraj,                                                    2002 - 2005

9 - a. D. Sayed Mahmoud Abdel Aal                                       2005 - 2011

10 - a. D. Khamis Mohamed Kamel Kaabary                        2011 and so farTop